GŁĘBIA MIŁOŚCI AGAPE

28.07.2014

"Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością." - 1 Jn. 4:7- 8

W Kościele wiele słyszymy na temat miłości Bożej. Przyjrzyj się krótko opisowi miłości w Pierwszym Liście Jana. Oto kilka cech charakteryzujących chrześcijańskie pojęcie miłości.

1. Bóg jest źródłem tej miłości.
2. Miłość agape to znak narodzenia się z Boga, albo że znamy Boga.
3. Jest ona najbardziej widoczna poprzez miłość Boga okazaną w Jezusie Chrystusie.
4. To ona podejmuje inicjatywę.
5. Agape jest miłością związaną z poświęceniem.
6. Po otrzymaniu jej, mamy ją przekazywać dalej.
7. Pozwala nam zobaczyć niewidzialnego Boga.
8. To jest miłość Boża w doskonałości.

Czy widzisz jak niezwykła jest ta miłość? Użyj tej krótkiej listy jako punkt startowy w rozumieniu nadzwyczajnej głębokości miłości agape. Poproś Boga aby pomógł tobie zademonstrować taką miłość wobec ludzi, których dzisiaj spotkasz.