Myśl dnia

“œ…świadectwo Pana jest wierne…” – Księga Psalmów 19:8

Homoseksualizm, małżeństwo a Kościół

Pomysł sformułowania przez Kościół nowej definicji małżeństwa, która uwzględni jednopłciowe związki, jest rzeczywiście kontrowersyjny. Wywoła lawinę dyskusji dotyczących autorytetu i interpretacji Biblii.

Padną pytania:

Czy Pismo Święte jest dziełem natchnionym przez Boga?

Czy zawiera ono błędy?

Czy objawia prawdę absolutną, czy też jest po prostu zbiorem ogólnych zasad?
Jezus mówił tak o Piśmie Świętym: „Nie myślcie, że przychodzę, by obalić prawo, proroków. Nie przyszedłem, aby obalać prawo, ale aby je wypełnić.” Następnie zaczął się modlić do Swojego Ojca Niebieskiego: “Twoje Słowo jest Prawdą”.

Jeśli Jezus się mylił, to nie był Synem Bożym, a my rzeczywiście możemy robić wszystko, co tylko chcemy. Jeśli jednak Jezus ma rację, to oznacza to, że Pismo Święte jest prawdą. Ci, którzy uznają Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, powinni zatem stać w wierze, trwać w przekonaniu o niezmienności Biblii.

Druk