IMIĘ JEZUSA

3.04.2021

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. - List św. Pawła do Filipian 2:9-11

Jezus. Jest coś w tym imieniu, jest w nim jakaś siła. To imię, które jest ponad wszystkie imiona. Pismo Święte mówi, że pewnego dnia cały świat pokłoni się Mu i będzie Go wychwalał.

Jednak imię Jezusa zaczyna być coraz bardziej ograniczane, wręcz zakazywane w sferze publicznej. Używa się słów Pan, Bóg, czasem tylko Siła Wyższa, ale imię Jezusa jest coraz bardziej wypychana z konwersacji. Ten fenomen można zaobserwować przy automacie do kawy czy aneksie kuchennym w naszych biurach. Wystarczy wspomnieć w obecności niewierzących słowo „Jezus” i robi się jakoś tak niezręcznie. Niektórzy mogą wręcz oponować „Nie wmuszaj mi swojej religii.” Wspomnij o Jezusie, jako o swoim Panu w szkole, a często przedstawiciele szkoły skarcą cię lub ośmieszą.

Zastanów się o czym to może świadczyć. Żadne inne imię na świecie nie wywołuje tak silnych negatywnych lub pozytywnych reakcji, jak imię Jezus. Imię Jezus oznacza Zbawiciel. Przyszedł, aby wybawić nas od grzechu, śmierci oraz piekła i aby dać nam wieczne życie. To bardzo dobra wiadomość, ale przyznanie, że potrzebujemy Zbawiciela jest tym samym, co przyznać, że jesteśmy grzesznikami, zasługującymi na Boży sąd. A to z kolei uznawane jest za bardzo obraźliwe wobec tych, którzy jeszcze nie wyrazili żalu i nie zawierzyli Chrystusowi.

Tak, w tym imieniu coś jest. Żadne inne imię nie jest tak potężne, tak pełne miłości i tak obraźliwe dla wielu jak JEZUS!