Jak Słowo ciałem się stało…

21.12.2020

"On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem" - List św Pawła do Filipian 2:6

Niezwykły moment w historii świata…Bóg stał się człowiekiem. Niebo się otworzyło i z namaszczenia Ducha Świętego przyszedł na świat Jezus.

W jednej chwili wszechmogący Bóg przyjął postać człowieka. Ten, którego cały wszechświat nie jest w stanie objąć swym zasięgiem, wyrzekł się siebie i narodził jak inni ludzie. Ten, który swym słowem podtrzymuje cały świat, wybrał postać sługi.

Żadne słowa nie są w stanie wyrazić niezwykłości tego, co się wydarzyło. Bóg zbliżył się do nas. Pozostawił splendor nieba, stał się człowiekiem, a wszystko to po to ,aby wyrazić miłość do człowieka.