Myśl dnia

“Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.” –  Efezjan 4:32

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ ZDRADY

Nic nie pustoszy domu jak cudzołóstwo. Jeśli jesteś ofiarą tego grzechu, wiesz dokładnie jak głębokie zranienia temu towarzyszą. Konsekwencje są bardzo surowe i często prowadzą do rozpadu związku.

Jeśli jesteś małżonkiem, który został zdradzony przez partnera nigdy nie jest łatwo się z tym pogodzić.  Pamiętaj, że Bożym pragnieniem jest to aby małżeństwo żyło w jedności. Pojednanie jest trudnym procesem, wymagającym postawy pokuty i złamania ze strony cudzołożnika, jak również otwartości na przebaczenie, ze strony osoby, która została zdradzona co wymaga ponadnaturalnej siły. Wybaczanie współmałżonkowi może być najtrudniejszą rzeczą, której się kiedykolwiek podejmiesz w swoim życiu.  I jest to niemożliwe bez mocy Jezusa Chrystusa.

Obecnie wiele małżeństw się rozpada. Rozwód stanowi jedną z opcji coraz częściej wybieraną w trudnych sytuacjach.  Bożym pragnieniem jest to aby małżeństwo było obrazem miłości. To wymaga często wiele pracy, oddania, poświęcenia. W przypadku zdrady, odbudowanie zaufania i jedności jest ciężkim i często długotrwałym procesem, który wymaga postawy złamania, pokory i otwartości co wcale nie jest łatwe.  W dłuższej perspektywie dla twojego małżeństwa, dla twoich dzieci i dla ciebie, to może być właściwa droga.

Druk