Myśl dnia

Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje. – Ewangelia św. Mateusza 6:21

JESZCZE JEDEN MIT O PIENIĄDZACH

„Pieniądze to nie jest duchowa sprawa.” Wiele osób uważa, że kościół w ogóle nie powinien zajmować się tak przyziemną sprawą jak pieniądze. Rzuć okiem na kilka statystyk:

  1. 25 ze 107 wersetów opisujących kazanie na górze dotyka tematu pieniędzy lub posiadania.
  2. Dwie trzecie przypowieści Jezusa dotyczy tematów pieniędzy i posiadania. Oto przykłady:
  3. Przypowieść o dobrym Samarytaninie – ukazuje kontrast pomiędzy kradzieżą i chciwością, a współczuciem i hojnością.
  4. Przypowieść o synu marnotrawnym – młodszy syn, który chciał otrzymać całe swoje dziedzictwo od razu i stracił to wszystko na samolubne zachcianki.
  5. Przypowieść o talentach – w Biblii talenty opisują pieniądze i inwestowanie. W tej przypowieści Jezus jasno daje do zrozumienia, że mamy pomnażać talenty,       pieniądze, wszelkie inwestycje, które Bóg nam powierzył. Zignorowanie tego nakazu czyni z nas nieodpowiedzialne sługi Pana.

Okazuje się, że pieniądze to głęboko duchowa sprawa. To, jak używamy naszych pieniędzy pokazuje co myślimy o Bogu. Pokazuje co kryje się w naszych sercach. Pieniądze mogą być błogosławieństwem lub przekleństwem. Wszystko zależy od tego na ile ważne są one w twoim życiu. Niech będą twoim sługą do dobrych celów, a nie twoim panem. Klucz do sukcesu to wybrać Chrystusa zamiast pieniędzy.

Druk