Jezus i Pismo Święte

31.07.2014

„...gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.” - Ewangelia św. Jana 8:19

Kto jest najbardziej wpływową osobą w historii?

Bez wątpienia jest nią Jezus Chrystus. Za każdym razem, kiedy piszemy datę,oddajemy Jemu hołd,bo jest Panem Czasu i historię nowej ery liczymy od dnia Jego urodzin. Aby w pełni poznać Jezusa, musimy poznać Biblię.Boży Syn powiedział: „Czy myślicie, że przyszedłem, aby rozwiązać prawa czy proroków? Nie przyszedłem, aby je rozwiązać, lecz aby je wypełnić.” Całe Pismo Święte począwszy od Mojżesza,poprzez Stary Testament, po Ewangelie i Objawienie Jana,przedstawia nam Jezusa.

Jeśli zignorujemy Słowo Boże, nie poznamy Chrystusa. Jeśli wybierzemy tylko to, co nam się podoba, a odrzucimy pozostałe treści, otrzymamy zniekształcony obraz Pana. Będzie to stworzony przez człowieka, politycznie poprawny Jezus, który wcale Nim nie jest.

Pismo Święte ujawnia prawdziwego Syna Bożego. Kiedy Go w pełni poznasz, zbliżysz się do Boga.