KOCHAJ ZE WSZYSTKICH SIŁ

21.07.2021

"I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz." - Ewangelia św. Marka 12:28-31

Które z Bożych przykazań jest najważniejsze? Mamy kochać Boga ze wszystkich swoich sił, a bliźnich kochać jak siebie samych. Kiedy Jezus mówi o kochaniu Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły – co właściwie nam mówi? Chce byśmy kochali Go bezgranicznie.

Czy kiedykolwiek byłeś zakochany? Zazwyczaj na początku takiej romantycznej historii aż roi się od silnych emocji i uczuć. Pamiętam jak ja zakochałem się w Anne. Chciałem przez cały czas być przy niej. Po kilku tygodniach randkowania jeden z najbliższych kolegów z mojego bractwa studenckiego naskoczył na mnie „Co się z tobą dzieje?! Nie jesz z nami, nie grasz z nami w piłkę. Poprzedniej nocy siedzieliśmy razem i jedliśmy tłuste przekąski, a ty wróciłeś do domu i od razu położyłeś się spać. Co jest z tobą nie tak?!” Nie przejąłem się. Nie obchodziło mnie to ani trochę. Moje emocje i uczucia kręciły się wokół początków mojej romantycznej miłości z Anne. Kiedy przez Jezusa poznajemy Bożą miłość, nic nie liczy się tak bardzo jak relacja z Nim.

Ale Jezus posuwa się dalej i mówi „Drugie jest niemniej ważne: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.” W przeciwieństwie do miłości romantycznej, ta nie jest oparta na emocjach i uczuciach, ale na poleceniu Jezusa by kochać bliźnich. Oznacza to okazywanie bliźnim miłości, nawet jeśli są kompletnymi palantami. Musimy podjąć decyzję, że będziemy ich kochać. I tyle. Wcale nie oznacza to, że zaczniemy ich lubić, ale będziemy im okazywać miłość. Będziemy mieć dla nich współczucie, okażemy im szacunek. Zrobimy to bez względu na to, co czujemy. Oto co miał na myśli Jezus, gdy nakazywał nam kochać bliźnich. Mamy ich kochać tak, jak Bóg kocha nas.

Posłuszeństwo temu przykazaniu jest motywowane miłością. A ponieważ Bóg pokochał nas gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, my mamy kochać naszych bliźnich nawet jeśli są trudni do pokochania.