Kościół – Ciało Chrystusa

18.06.2021

"...Na moje życie - mówi Pan - przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język będzie wielbić Boga." - List św. Pawła do Rzymian 14:11

Kościół jest miejscem wielbienia Boga,tu możemy doświadczyć zachęty i duchowego rozbudzenia i uczyć się, na czym opiera się bliska więź z Bogiem. Nie ma doskonałego kościoła, ponieważ składa się on z niedoskonałych ludzi. Niedoskonali ludzie ciągle potrzebują Boga, Jego przebaczenia i zbawienia w Chrystusie.

W Nowym Testamencie można znaleźć wiele obrazów Kościoła. Jednym z nich jest alegoria Kościoła jako Ciała Chrystusa opisany przez apostoła Pawła.Każda część ciała pełni ważną rolę i wszystkie są zależne od siebie nawzajem. 'Nie może powiedzieć oko, że nie potrzebuje ręki’. Według tego nauczania, każdy człowiek wierzący jest częścią Ciała, a więc jest unikalny i potrzebny. Głową całego Ciała jest Chrystus, którego wszyscy potrzebujemy do właściwego funkcjonowania. Zachęcam Cię, byś zbliżył się do Chrystusa i zaczął odkrywać w swoim życiu znaczenie Kościoła, którego jesteś częścią.