Myśl dnia

„Niedobrze jest jeść za wiele miodu…”Prz 25:27

KRZYWDZENIE CIAŁA

Chrześcijaństwo naucza, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, toteż mamy o nie dbać. Niestety, obżarstwo i otyłość osiągnęły dzisiaj poziom epidemii.

Problem dotyczy zwłaszcza nastolatek i młodych kobiet, u których grzech obżarstwa prowadzi do poważnych zaburzeń odżywiania. Początki kłopotów na tym tle są zazwyczaj takie same jak z powodu nadwagi. Ogranicza się ilość spożywanych pokarmów. Niestety później kontrolowanie jedzenia staje się obsesją.

Grzech obżarstwa zostaje więc zastąpiony grzechem wyniszczania organizmu przez niedojadanie.
Najogólniej rzecz ujmując, wyróżniamy trzy główne typy zaburzeń odżywiania:
“anoreksja“ spożywanie zbyt małej ilości pokarmów i obsesyjne unikanie żywności postrzeganej jako niezdrowa;
“bulimia“ jedzenie bez umiaru, a następnie prowokowanie wymiotów lub zażywanie środków przeczyszczających, aby uniknąć wzrostu wagi;
“bulimia ćwiczeniowa” obsesyjne wykonywanie ćwiczeń fizycznych bez wystarczającego uzupełniania ubytku kalorii.

Każde z tych zaburzeń może wyrządzić ciału wielkie szkody. Podobnie jak w innych uzależnieniach, tak i tu nałóg zajmuje w życiu osoby uzależnionej miejsce Boga. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz cierpi z powodu uzależnień, to najpierw szukajcie pomocy w Bożym przebaczeniu. Należy też zgłosić się do lekarza.

Druk