MORALNOŚCI NIE MOŻNA ZALEGALIZOWAĆ

30.09.2020

„Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, Wiedząc o tym, że Prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych.” - —Pierwszy List Św. Pawła do Tymoteusza 1:8-9

Ktoś kiedyś powiedział: „Nie można zalegalizować moralności!”

Czy zdarzyło Ci się posłużyć argumentem, że “Moralności nie można zalegalizować?”

Zadam Ci takie pytanie: jak myślisz, dlaczego oni się spotykają? Aby ustanawiać prawo. Więc czy ktoś kiedykolwiek napisał takie prawo, które zakazywałoby zalegalizowania moralności? Wszyscy tak robią. Tak. Wiem, o co im chodzi. Żadne prawo nie zagwarantuje, że ludzie będą się dobrze zachowywać. Żadnego prawa nie można łamać, ale sprawia ono, że dwa razy się zastanowisz, zanim zdecydujesz się je przekroczyć.

Prawo jest częścią planu Bożego, który ma na celu ochronić nas przed innymi ludźmi, jak i przed nami samymi. Więc jeśli następnym razem ktoś Ci powie, że nie można zalegalizować moralności, powiedz mu, że oni czynią to stale łamiąc prawa dotyczące gwałtu, mordu, czy kradzieży.

Z całą pewnością prawo nie jest w stanie zmienić serca danej osoby, ponieważ tylko Bóg jest w stanie to uczynić. Prawo natomiast pomaga nam ustrzec się przed naszymi bliźnimi jak i naszych bliźnich przed nami.