NAJWIĘKSZY PROBLEM LUDZI

29.07.2021

"Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy." - List św. Pawła do Rzymian 3:21

Jaki jest największy problem ludzi? Niektórzy twierdzą, że to brak dostępu do edukacji. To niezwykle ważny temat, z powodu braku wykształcenia całe społeczności cierpią niedostatek. Ale to nie to jest największym problemem ludzi.

Inni mówią, że problem to bieda i wynikające z niej wpływy społeczne. Oto gdzie leży problem. Bieda to bolączka dzisiejszego świata, ciężko będzie przezwyciężyć wynikające z niej trudności. Bogatych również zżerają problemy wynikające z chciwości, żądzy, wyznawanego materializmu, rozwodów, dysfunkcyjności rodzin, pustki.

Jeszcze inni wskazują na uprzedzenia, rasizm, nienawiść i pogardę okazywaną bliźnim. Nie ulega wątpliwości, że na całym niemal świecie jest to istotny problem. Uprzedzenia bez wątpienia mają negatywny wpływ na świat, w którym żyjemy, ale to nie jest największy kłopot ludzkości.

Niektórzy wspomnieliby o religii. Odkąd w XXI wieku największym zagrożeniem dla światowego pokoju stał się islamski terroryzm, wiele osób wskazałoby religię jako powód tylu problemów nękających świat. Pomimo tego, religia nie jest największym problemem ludzi.

Cóż więc nim jest? Największym problemem ludzi jest grzech. Osoby, które nie są częstymi bywalcami kościołów mogłyby tu przyznać „Wiedziałem, że to to! Ci wszyscy duchowni w kółko mówią tylko o tym. Wytykając winy wiernym, ciągle mówią tylko o grzechu.” Być może niektórzy sądzą, że dostojnicy kościołów zbierają się i głosują na jakie grzechy należy w obecnym czasie zwrócić szczególną uwagę w kazaniach. To jednak tak nie działa. To Słowo Boże mówi o tym. W Liście św. Pawła do Rzymian 1:18-3:23, Biblia jasno precyzuje, że głównym problemem ludzi jest grzech. Przeczytaj i sprawdź.

Jest dobra wiadomość dla nas, grzeszników. Jezus Chrystus to jedyna osoba, która kiedykolwiek żyła na tym świecie bez grzechu, a Boże Słowo mówi „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (List św. Pawła do Rzymian 5:8)

Co jest zatem największym problemem ludzi? To nasza grzeszna natura. A jakie jest rozwiązanie tego kłopotu? To Jezus Chrystus. Zapłacił on nieprawdopodobnie wysoką cenę, by odkupić nasze grzechy, a potem zaoferować nam przebaczenie, gdy pokutujemy i wierzymy w to, kim On jest i co zrobił. Gdy czynimy to, otrzymujemy Bożą sprawiedliwość – nie ze względu na to, co my robimy, ale ze względu na to, kim Jezus jest i co Jezus uczynił. Rozumiesz już? To jest dobra nowina dotycząca największego problemu ludzi.