NASZA ROLA JAKO OBYWATELI

15.03.2020

„Przykazania bowiem ...wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.  Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.”  List św. Pawła do Rzymian 13:9b-10

 

Jednym z najważniejszych naszych obowiązków jako obywateli jednego państwa czy narodu jest kochać swoich sąsiadów. Co to znaczy kochać? Nie chodzi tu o uczucie, czy jakieś romantyczne relacje. Nie chodzi nawet o to, by lubić daną osobę. Zawsze będą ludzie, których będziemy lubić, ale jesteśmy powołani do miłości – bez względu na wszystko.

Miłość to świadoma decyzja chrześcijanina, by traktować swego bliźniego uczciwie i ze współczuciem. By traktować innych właściwie. By kochać ich na tyle, aby mówić im prawdę bez względu na pewne różnice charakterologiczne czy moralne, bez względu na problemu, jakie może to wywołać. To miłość agape, unikalny rodzaj chrześcijańskiej miłości. A najdoskonalszym sposobem na okazanie miłości naszym sąsiadom, to dzielenie się z nimi Bożą miłością dla nich w Jezusie Chrystusie. To miłość do całej ludzkości. Do zwolenników każdej partii politycznej, osób postępowych i konserwatywnych, wyznających polityczną poprawność i religijnych moralistów. To miłość nawet do rasistów, bigotów czy terrorystów. Miłość Jezusa, to miłość do wszystkich.

A więc jaka jest nasza rola jako naśladowców Chrystusa, obywateli i ludzi? By kochać Boga i kochać innych – to jest wypełnienie Bożego prawa.