NIEWYBACZALNY GRZECH

26.04.2020

"... tego, który do mnie przychodzi nie wyrzucę precz..." - Jana 6:37

 

Po dopuszczeniu się do zdrady małżeńskiej i zabiciu męża owej kobiety, król Dawid zastanawiał się czy nie popełnił on niewybaczalnego grzechu. „Nie odrzucaj mnie sprzed obecności Twojej Boże!”- prosił. Obawiał się, że jego czyn jest na tyle ohydny, że jest poza możliwością odkupienia przez Boga. Chrześcijanie długo debatowali nad tym, co to jest niewybaczalny grzech. Niektórzy żyją w obawie i lęku, że mogliby popełnić niewybaczalny grzech i że Bóg odwróciłby się od nich.

Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Jeśli niepokoisz się, że popełniłeś niewybaczalny grzech, to jest jeden z najjaśniejszych znaków, że tego nie zrobiłeś. Właściwie to, że jesteś zatroskany swoim grzesznym charakterem pokazuje, że Duch Święty nie porzucił ciebie!

Jedyny niewybaczalny grzech to całkowite odrzucenie Jezusa Chrystusa. Jedyną rzeczą, której Bóg nie może nam wybaczyć jest to, kiedy odrzucamy Jego Syna całym swoim życiem. Bóg nie wybaczy nam braku przyjęcia tego co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, płacąc karę za nasze grzechy. Dzięki Niemu nasze grzechy mogą być wybaczone. Musimy szczerze żałować i uwierzyć w Niego.

Cokolwiek źle uczyniłeś i jakkolwiek złym człowiekiem się czujesz, Bóg oferuje tobie swoje przebaczenie w Chrystusie. Czy jesteś gotowy je przyjąć?