Obywatelskie nieposłuszeństwo

5.07.2021

"Piotr i apostołowie odpowiedzieli: “Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi." - Dz 5:29

Najwyższą troską chrześcijan jest bycie posłusznym Bogu. Robimy to ponieważ Mu ufamy i Go kochamy. Kiedy jesteśmy postawieni w sytuacji gdzie ziemska władza wywiera na nas coraz większy nacisk, aby być nieposłusznym Bogu, jaką mamy podjąć decyzję? Co zrobić? Czy mamy być posłuszni ziemskiemu prawu czy prawom Boga? Jednym z powodów, dlaczego Martin Luter King był tak zdumiewającym człowiekiem było to, że kiedy został aresztowany za naruszenie niemoralnych ustaw człowieka o segregacji był gotowy zapłacić cenę. Wiedział, że jeśli podejmujemy się nieposłuszeństwa wobec władz rządowych, bez względu na to jak bardzo są oni skorumpowani, musimy być skłonni ponieść karę.

Jeśli ty, jako chrześcijanin, jesteś powołany do bycia posłusznym Bogu i sprzeciwiać się w jakimś stopniu ziemskiej władzy, nie jęcz i nie stękaj żądając własnych praw mówiąc jednocześnie wszystkim dookoła jak bardzo niesprawiedliwie jesteś potraktowany. Zamiast tego przyjmij to! Ciesz się! Nie powinniśmy być rozgniewani na tych, którzy niesłusznie nas traktują. Powinniśmy okazywać im miłość. Mamy wybaczać. Nasze zachowanie i duch ma być całkiem inny od tego, co przyciąga uwagę tego świata! Ci, którzy Cię krzywdzą zaczną w końcu rozumieć, że jesteś naprawdę poważny w naśladowaniu Jezusa! Tak właśnie Bóg chce abyśmy się zachowywali i tak właśnie chce abyśmy odpowiadali. Czy jesteś gotowy zapłacić cenę? Czy jesteś posłuszny Bogu?