Myśl dnia

“Czyż nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz.”Księga Jozuego 1:9

Odważne przywództwo

Przywódcy są odpowiedzialni za rozwój i to oni powinni być tymi, którzy wprowadzają zmiany prowadzące ku dobremu. Jest kilka cech, które charakteryzują dobrych przywódców:

* Jasne komunikowanie celów, które chcą osiągnąć. Wiedzą dokładnie, dokąd zmierzają.
* Potrafią motywować innych do zdążania w wyznaczonym przez nich kierunku. Ludzie chcą naśladować liderów – czasami w dobrych a czasami w złych celach.
* Delegowanie zadań. Ufają, że inni potrafią wykonać określone zadania wyznaczone przez nich i zachęcają do wzajemnej współpracy.

Wszystko to są kluczowe cechy liderów, ale co jest wyznacznikiem skutecznego przywództwa?

Uważam, że jest nim odwaga, by postąpić właściwie, nawet wtedy gdy inni narzekają bądź nie do końca się z nami zgadzają. Wielcy przywódcy mają odwagę, by prowadzić innych ku realizacji wyznaczonej wizji, bez względu na trudności z tym związane. W duchowym sensie tego rodzaju odwagę można odnaleźć w Bogu.

Przywódcy i liderzy, pamiętajmy o tym, co mówi Pismo Święte: “Bądź mężny i mocny.” Odwaga jest kluczem do dobrego przywództwa.

Druk