PIERWSZY CHIRURG

22.04.2021

"Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem."- 1 Księga Mojżeszowa 2:18-24

Czy wiesz, że Bóg był pierwszym chirurgiem? Po tym jak stworzył Adama, dał mu piękne miejsce do życia, mnóstwo jedzenia i wiele zwierząt. Co zdumiewające, wszystkie te stworzenia żyły w idealnej harmonii ze sobą i z człowiekiem. Ale Bóg spojrzał na Adama i zdecydował, że nie jest dobrze, by człowiek był sam. Będąc pierwszym anestezjologiem, Bóg uśpił Adama i, będąc pierwszym chirurgiem, usunął żebro z ciała Adama. Z żebra stworzył kobietę, by była partnerem i pomocą dla Adama. Zdajesz sobie sprawę, co Bóg uczynił? Potem został pierwszym ojcem panny młodej. Przyprowadził Ewę do Adama! Tak więc Bóg był również pierwszym swatem i wciąż jest najlepszy w tym fachu.

Potem nasz niebywale kreatywny Bóg dał Adamowi i Ewie pierwszą okazję by cieszyć się Jego darem i wynalazkiem seksu. Boże Słowo mówi „Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się JEDNYM CIAŁEM.”

Bóg jest niesamowity. Jeden mężczyzna. Jedna kobieta. Na całe życie.