PLAN GRY

24.07.2021

"Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:13-17

Trenerzy gier zespołowych mają obsesję oglądania filmów – filmów pokazujących grę drużyny przeciwnej. Ale nawet bardziej niż do oglądania filmów, przykładają oni wagę do tego, by każdy zawodnik rozumiał plan gry. A gdy drużyna zbiera się razem, każdy jej członek zna założenia taktyki i potrafi realizować je tak, by zapewnić tej drużynie sukces. Właśnie dlatego trenerzy nalegają na to, by każdy zawodnik był obecny na naradach taktycznych i poznawał swoją rolę w przygotowanym i narysowanym przez trenera planie gry.

Dzieło kościoła jest dużo ważniejsze niż mecz. Spotkania drużyny w kościele to cotygodniowe studiowanie Biblii. W tygodniu, czy też w niedzielę, studiowanie Bożego Słowa i wspólne uwielbianie śpiewem to spotkania, na których uczymy się naszego planu gry. Biblia to taki plan gry, którego poznanie pozwoli nam dołączyć do chrystusowej drużyny.

Idąc dalej, tak samo jak drużyna sportowa, staniemy do boju z przeciwnikiem. Pierwszy nasz przeciwnik jest wewnątrz, nazywa się grzech, ale jest też przeciwnik bardziej zewnętrzny. Co to będzie za przeciwnik? Niektórzy będą nazywać siebie naśladowcami Jezusa Chrystusa, ale ich serca skupione będą na tym, czego sami pragną i rozwadniać będą oni Słowo Boże. Niektóre przeciwności przyjdą spoza kościoła, w kulturze zachodu nazywa się to sekularyzmem. To pogląd, że doraźne potrzeby człowieka są dużo ważniejsze niż te dotyczące wieczności. Ale największy przeciwnik to diabeł, nasz wróg. Jest dużo mądrzejszy i sprytniejszy od każdego z nas.

Właśnie dlatego musimy znać plan gry. Słowo Boże przygotowuje nas, byśmy mogli stawić czoło wyzwaniom stawianym przez przeciwników napotykanych w chrześcijańskim życiu. Czytaj je. Ucz się go. Znajdziesz tam sposób na każdego przeciwnika, jaki stanie ci na drodze. Ono wskazuje nam, że kluczem do zwycięstwa jest Jezus.