Myśl dnia

Przeto poddajcie się Bogu… – List św. Jakuba 4:7

PODDAJ SIĘ BOGU

Punktem wyjścia do tego, by pokonać pokusę grzechu, jest poddanie życia Bogu przez osobę Jezusa Chrystusa. Mam świadomość, że nie wszyscy jeszcze podjęli tę decyzję i dlatego chcę pokazać ci jak to zrobić. Podejmujesz decyzję, gdy zaczynasz intelektualnie wierzyć w to, co Biblia mówi o Jezusie. O tym, że jest on Synem Boga. O tym, że umarł na krzyżu za twoje grzechy. O tym, że zmartwychwstał. Gdy zaczynasz wierzyć w to i przyjmujesz fakt, że to Jezus jest źródłem zbawienia, wtedy robisz ten pierwszy krok, ale nie stajesz się jeszcze chrześcijaninem.

Chrześcijaninem stajesz się wtedy, gdy ufasz Jezusowi Chrystusowi na tyle, by poddać się mu, stajesz się jego podwładnym. Termin „być czyimś podwładnym” ma militarne konotacje i opisuje żołnierza pozostającego pod rozkazami swego dowódcy. Gdy nabierasz zaufania do Chrystusa, mówisz „Nie zamierzam już dłużej żyć dla samego siebie ani by przypodobać się innym. Zamierzam żyć tak, by podobać się Jezusowi, by podążać za Jezusem i naśladować go. Chcę poddać się autorytetowi Jezusa.”

To oznacza poddanie się autorytetowi Chrystusa w każdej dziedzinie życia. Nie ma żadnych ukrytych sfer, do których nie dopuszczamy Boga. Każda, najmniejsza cząstka życia zostaje poddana Jemu. A teraz naprawdę dobra wiadomość. Gdy poddajesz się Bogu przez osobę Jezusa Chrystusa, On daje ci Ducha Świętego, trzecią osobę trójcy, która przychodzi, by w tobie zamieszkać. Duch Święty daje ci wewnętrzną chęć do bycia posłusznym Bogu. Ta chęć bycia posłusznym od teraz zawsze będzie silniejsza od chęci oddawaniu się pokusie i grzechowi.

Mówisz „Ale ja ciągle grzeszę, chociaż podjąłem decyzję.” Oczywiście! Nie oszukujmy się – wszyscy będziemy upadać. Duch Święty, ten Duch, który żyje w tobie przez Jezusa Chrystusa, jest silniejszy niż duch tego świata. Silniejszy niż jakakolwiek pokusa, którą napotkasz w tym świecie. Pamiętaj, Jezus powiedział „Ja zwyciężyłem świat.” Możesz na to liczyć. Możesz oprzeć się na tym. Pozwól Mu żyć w tobie!

Druk