Pogląd na piekło

17.10.2021

„...tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego." - Pawła do Tesaloniczan 1:8-9

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się czym jest piekło – kto do niego idzie i na jakich zasadach? Czy wiecie, że Syn Boży więcej mówił o piekle niż o niebie?

Jezus opowiedział interesującą przypowieść o człowieku bogatym i żebraku: Otóż żebrak Łazarz każdego dnia siedział przy bramie prowadzącej do domu bogacza, mając nadzieję, że dostanie choć trochę resztek z jego uczty, ale nigdy tak się nie stało. W końcu obaj mężczyźni zmarli. Łazarz biedak – poszedł do nieba, a człowiek zamożny trafił do piekła. Zobaczywszy Łazarza, bogacz zaczął go błagać, by ten zanurzył swój palec w wodzie i podał mu choćby kropelkę, która schłodziłaby jego spieczony z gorąca język. Ale próżne były jego nadzieje, bowiem na to było już za późno – zostali na zawsze rozdzieleni przez wielką przepaść.

Wielu ludzi zachowuje się tak, jakby piekło nie istniało. Wierzą, że każdy w końcu pójdzie do nieba, ponieważ Bóg jest miłością. A co, jeśli się mylą? Jezus wierzył w piekło. Czy według was On mówił prawdę czy się mylił?

Prawda o wieczności jest taka, że Jezus przyszedł właśnie po to, by nas wybawić od śmierci wiecznej i zagwarantować nam miejsce w niebie. Czy wierzysz w to?