POKAŻ MI SWOJĄ WOLĘ

8.12.2020

„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.”

List św. Pawła do Rzymian 12:1-3

Jak poznajesz Bożą wolę dla swego życia? Gdy docierasz do życiowego rozdroża i nie jesteś pewien co zrobić, to skąd wiesz co Bóg przygotował dla ciebie? Często sami zadajemy sobie te pytania, gdy zmagamy się z jakąś decyzją. Jaka jest wola Boga w kwestii mojego zawodu? Jaka jest Jego wola jeśli chodzi o szkołę, jaką powinienem wybrać? Jaka jest Boża wola co do mojego przyszłego małżonka i miejsca zamieszkania? Biblia nie opisuje każdej indywidualnej decyzji, ale daje nam wskazówki i jasność w kwestii Bożej woli dla naszego życia.

Widzisz, Bóg chce, abyśmy zrozumieli Jego wolę dla naszego życia. Nie ukrywa tego przed nami jak jakiegoś wielkiego sekretu, nie każe nam zgadywać. Pokaże nam co jest dla nas najlepsze, jeśli tylko zechcemy mu zaufać. Jak więc dowiadujemy się o Jego woli dla życia każdego z nas? Wersety z Listu św. Pawła do Rzymian 12 rzucają trochę światła na tę kwestię:

  1. Boża wola zakorzeniona jest w Jego miłosierdziu i łasce.

Boża wola to nie nasze udowadnianie swojej wartości czy zbieranie punktów. Nie chodzi też w niej o to, byś ciężko próbował i starał się osiągnąć jak najwięcej. Boża wola wobec nas nie dotyczy naszych czynów czy osiągnięć. Jego wola nie opiera się na tym, co my robimy, ale tego, co On już dokonał dla nas poprzez Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

  1. Bożą wolą jest, byśmy oddali Mu nasze życie jako akt uwielbienia.

Bogu nie chodzi tylko o to, by dawać nam dobre rady – On chce dać nam nowe życie! Najwspanialszym uwielbieniem, jakie możesz Bogu zaoferować, to zaufać mu całym swoim życiem. To tak jakbyś powiedział „Cokolwiek chciałbyś przeze mnie zrobić – jestem za! Czegokolwiek ode mnie chcesz, odpowiedź brzmi: tak, tu jestem, poślij mnie; chcę przeżywać swoje życie dla Twojej chwały; chcę, by moje życie odcisnęło piętno na innych; uwolniłeś mnie w swej miłości oraz łasce i teraz jestem twój!” Jeśli twoim pragnieniem jest uwielbienie Boga poprzez swoje życie, twoje wybory i decyzje będą bardziej rozważne. Spytaj samego siebie „Czy to będzie chwalić Boga?” Jeżeli tak, wchodzę w to! Jeśli nie, podziękuję. Przy takiej twojej perspektywie, decyzje i wybory stają się o wiele łatwiejsze.

  1. Bożą wolą jest, by przemieniła nas prawda.

Ufasz mądrości tego świata, czy mądrości Boga? Mądrość świata sprawia, że ciężko jest zrozumieć Biblię i jej zaufać. Jeśli jesteś dostrojony do tego świata, będziesz miał duże trudności ze zrozumieniem Bożego Słowa. Jednak jeśli pokładasz zaufanie w miłosierdziu oraz łasce Boga i chcesz podarować Mu swoje życie jako akt uwielbienia, zostaniesz odmieniony przez Słowo Boże i będziesz w stanie jasno widzieć i rozumieć Bożą wolę!

  1. Bożą wolą jest, byśmy żyli w pokorze Ewangelii.

Chodzi o to, by zrozumieć kim jesteśmy w kontekście Ewangelii. W naszej kulturze, wydaje się to najważniejszym powołaniem. Uwielbiamy myśleć o sobie lepiej niż powinniśmy myśleć, tymczasem Biblia mówi „Nie rób tego!” Popatrz na swoje życie przez pryzmat Ewangelii. Pamiętaj kim jest Bóg. Pamiętaj kim ty jesteś i czyj jesteś. Nigdy nie zapominaj, że wszyscy potrzebujemy Zbawiciela.

Pamiętaj kim jesteś przez Jezusa Chrystusa i żyj jak przystało na dziecię Boże, w pełni akceptowany i całkowicie kochany. W ten sposób będziesz żył w samym centrum Bożej woli dla nas!