Myśl dnia

[Jezus] uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.  

List św Pawła do Filipian 2:8

Pokora Chrystusa

Kilka lat temu Versace, znany projektant mody, został zamordowany w Miami w USA. Dziennikarka Andrea Lee rozmawiała wcześniej z Versace zadając mu pytanie o wiarę w Boga, na co on miał odpowiedzieć: “Tak, wierzę w Boga, ale nie jestem religijną osobą, która chodzi do kościoła i wierzy bajce o tym, że Jezus urodził się w stajence. Nie jestem taki głupi. Nie wierzę, że Bóg w całym swoim majestacie i mocy wybrałby narodziny swojego Syna w stajence. To byłoby zbyt niewygodne.”

Oto ikona mody, bohater współczesnej popkultury, który mówił o tym, że wierzy w Boga, ale nie w Jezusa. Cudem Świąt Bożego Narodzenia jest historia Boga, który choć ma wszelką moc i chwałę, przychodzi na świat w pokorze jako człowiek. Więcej, oddaje swoje życie na krzyżu za grzechy świata, aby stać się naszym Zbawicielem. Bóg to zrobił z miłości do Ciebie i do mnie. Takiemu Bogu warto zaufać i powierzyć swoje życie.

Druk