Posłuszeństwo

6.10.2021

„Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu." - List św. Pawła do Efezjan 5:23

Jedna z nauk zawartych w Piśmie Świętym, sprzeczna z aktualnie stosowanymi normami społecznymi, brzmi następująco: „Żony powinny być posłuszne swoim mężom”. Teraz ,kobiety, pozwólcie przypomnieć sobie, czego Biblia nie naucza.

Otóż nie przykazuje, że kobiety mają być podporządkowane mężczyznom. Jeśli przełożonym mężczyzny chrześcijanina jest kobieta, to powinien podporządkować się jej w pracy.
Nie mówi też, że mężczyźni i kobiety są nierówni. Mężczyźni i kobiety są różni, ale oboje są stworzeni na wzór i podobieństwo Boga, dlatego są równi przed Bogiem. Biblia nie zabroniłaby kobiecie zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. W każdej dziedzinie można spotkać wspaniałe kobiety-przywódców.

Z tego samego powodu Słowo Boże naucza, że mąż ma być w rodzinie przywódcą. Najlepszym sposobem realizacji tego przywództwa przez mężczyznę jest podporządkowanie się Jezusowi. Zaleca się mężowi, aby kochał swoją żonę tak, jak Chrystus kocha Kościół, aby był przywódcą służebnym, a nigdy dyktatorem.
Ale pamiętajcie, to działa dobrze tylko wtedy, gdy oboje – mąż i żona podporządkują się Chrystusowi. Chcecie spróbować?