PROBLEM, POKUSA I ODKUPIENIE

23.02.2021

„A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj.”

I Księga Mojżeszowa 16:1-2

Wygląda to jak telewizyjny serial obyczajowy – zazdrość, zdrada, złamane serce. Abraham, ojciec naszej wiary, odgrywa główną rolę w tej historii o, jak się okazało, bolesnych konsekwencjach. Ale wróćmy do początku.

Mający 75 lat Abraham jest posłuszny Bożemu powołaniu dla swego życia. A Bóg obiecał błogosławić mu i innym przez niego, wzbudzając z rodu Abrahama wielki naród. Minęło dziesięć lat a Sara, żona Abrahama, wciąż pozostaje bezpłodna. Nie ma dziecka, nie ma spadkobiercy. Sfrustrowani biorą sprawy w swoje ręce. Sara proponuje Abrahamowi służącą, Hagar, by to z nią począł dziecko. Abraham zgadza się i już wkrótce Hagar jest w ciąży. Wszystko wydaje się układać rewelacyjnie, poza jedną rzeczą – nie taki był Boży plan. Już wkrótce mści się na nich brak zaufania do Bożego Słowa. Zazdrość i niepewność dopadają Sarę i zaczyna w niej narastać gniew skierowany przeciw Hagar. Zdesperowana Hagar w końcu ucieka.

Czy istnieje jakiekolwiek rozwiązanie tej pogmatwanej sytuacji? Pośród tego całego zamieszania Bóg demonstruje niesamowitą łaskę i miłosierdzie. Spotyka Hagar, ofiarę całej sytuacji, na pustynnej ścieżce, gdy ta ucieka, i przemawia do jej rozpaczy. „Nie trać nadziei”, powiedział jej. W najbardziej beznadziejnej chwili pociesza ją i obiecuje jej błogosławić. Ale to nie wszystko. Bóg rozszerza swoją łaskę dla Abrahama i Sary, pomimo ich grzechu. Wypełnia Jego obietnicę dotyczącą syna. Nie dlatego, że na to zasługują, ale dlatego, że Boży plan jest większy niż ich grzech. W ten sam sposób Bóg oferuje nam swoją łaskę poprzez śmierć Chrystusa na krzyżu, gdy życie wydaje się beznadziejne – gdy poważnie namieszaliśmy.

Czy chcesz przyjąć wybaczenie, łaskę i miłość Boga? Bez względu na to, co wydarzyło się w twojej historii nie poddawaj się. Jezus jest zawsze większy niż nasze zranienia, cierpienie i nasz grzech. Hagar w to wierzyła. Abraham w to wierzył. Czy ty w to uwierzysz?