Myśl dnia

“Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz niechybnie umrzesz.” – Rdz. 2:17

PRZEKRĘCAJĄC SŁOWA BOGA

Kiedy Bóg ustalał zasady korzystania z ogrodu Eden, wyraźnie powiedział Adamowi, że nikt nie może jeść owoców pewnego drzewa bo konsekwencją będzie śmierć. Adam jednak zdecydował, że potrzebował coś dodać. Myślał, że gdyby osoba była poszłuszna tej dodatkowej zasadzie to nie naruszy faktycznego rozkazu Boga. (Nie możesz zjeść owocu jeśli nie będziesz go dotykać). Bóg powiedział Ewie: “Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać abyście nie pomarli!” (Rdz. 3:3)

Diabeł podważał to stwierdzenie, że dotknięcie owocu spowoduje śmierć. Logika diabła mogła brzmieć mniej więcej tak: Skoro dotknięcie owocu nie powoduje śmierci to Bóg może też kłamać na temat konsekwencji zjedzenia owocu. Słowa te mają wskazywać, że Bóg był kłamcą i podważać Jego autorytet! “Czy rzeczywiście Bóg powiedział…” – przekręcając i podważając słowa Boga, diabeł odniósł sukces …

Do dzisiaj diabeł stosuje podobną strategię. Nauczmy się z doświadczenia Adama i Ewy by nie dawać nikomu przekręcać słów Boga i podważać ich autorytetu, bo to może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Druk