SIŁA BOŻEGO SŁOWA

26.07.2021

"Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny." - List do Hebrajczyków 4:12

Bardzo lubię jak Biblia mówi o Bożym Słowie. Według tej księgi Boże Słowo jest żywe, a to znaczy, że wciąż działa.

W tym samym miejscu możemy przeczytać, że Słowo Boże jest skuteczne, a to oznacza, że ma ono moc i wciąż silnie oddziałuje na rzeczywistość. Biblia to bardzo szczególna księga. W żywym Słowie Bożym tkwi ogromna siła wskazywania nam na idealne uosobienie tego Słowa – na Jezusa Chrystusa.

W końcu Boże Słowo jest ostrzejsze niż obosieczny miecz. Bardzo ciekawy dobór słów i jak wiele znaczeń. Czy wiesz jaka była pierwsza broń, jakiej Jezus użył, gdy był kuszony na pustyni? To spisane Słowo Boże. Był to Jego ofensywny oręż w walce z diabłem i sposób na odrzucenie pokus na pustyni. To również ofensywny oręż w walce duchowej. To tak, jakby Pismo Święte było jak skalpel w ręku wytrawnego lekarza. Ten lekarz potrafi zajrzeć wgłąb ciała i stwierdzić gdzie tak naprawdę tkwi problem, gdzie kryje się choroba. Jest w stanie zaobserwować co tak naprawdę dzieje się w środku. To wielki dar, dający nam zwycięskie chrześcijańskie życie – życie przemienione mocą Bożego Słowa.