ŚMIERĆ JEST PEWNA

20.07.2020

„Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje”. - List do Hebrajczyków 10:19-20

Gdyby sam Bóg zapytał cię „Dlaczego miałbym cię wpuścić do nieba?”, to co byś odpowiedział? Zadawałem to pytanie przez lata, by zobaczyć jak pytany rozumie swoje zbawienie. Niektórzy mówią „To pytanie nie ma sensu, bo Bóg nie istnieje”, inni twierdzą „Myślę, że Bóg wpuści mnie do nieba, bo jestem przecież dobrym człowiekiem, zrobiłem więcej dobrego niż złego.” Kilka osób przyznaje „Nie mam szans na niebo i, w świetle kilku rzeczy, które zrobiłem, nie jestem w stanie uwierzyć, że Bóg wpuściłby mnie do nieba.”

Odpowiedź 1: „Nie ma Boga”

Chrześcijaństwo polega na relacji z Bogiem poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś nie wierzy w Boga, to takiej relacji mieć nie będzie. Po śmierci jedynym miejscem gdzie nie ma Boga jest piekło. To będzie jedyne miejsce, gdzie tak myśląca osoba czułaby się komfortowo. Przecież jeśli taka osoba całe swoje życie odrzuca Boga, On będzie ostatnią osobą, z którą chciałaby spędzić wieczność. Bóg kocha nas na tyle, że dał nam wolną wole, byśmy mogli przyjąć lub odrzucić relację z Nim.

Odpowiedź 2: „Uczyniłem więcej dobrego niż złego”

Taka postawa pokazuje całkowity brak zrozumienia istoty chrześcijaństwa. Biblia mówi, że jeśli chcemy dostać się do nieba na podstawie naszych dobrych uczynków, musimy być idealni. Nikt taki nie jest, z wyjątkiem Jezusa. A skoro nikt nie jest idealny, potrzebujemy Bożego miłosierdzia i łaski, by dostać się do nieba. Możemy to osiągnąć poprzez wiarę, czyli wierząc, że bezgrzeszny Jezus zapłacił karę za wszystkie nasze grzechy. Sąd, na który to my zasłużyliśmy, Jezus przyjął na siebie poprzez swoją śmierć na krzyżu. To właśnie dlatego Jego łaska jest tak niesamowita. A to prowadzi nas do kolejnej odpowiedzi.

Odpowiedź 3: “Nikt nie jest tak zły, ani nie zrobił nic tak złego, by nie mógł dostąpić przebaczenia przez krew Jezusa przelaną na krzyżu.”

Warto o tym pamiętać, bo to właśnie dlatego łaska Boga jest taka wspaniała. Jezus umarł za grzeszników, a to oznacza, że umarł za nas. Bez względu na to, co zrobiliśmy, żaden grzech nie jest silniejszy niż  wybaczenie płynące z Krzyża. To świetna wiadomość, dobra wiadomość dla wszystkich. Czy w to uwierzysz? Jeśli tak zrobisz, otrzymasz swój bilet do nieba.