TAJEMNICA BOGA

28.09.2014

"...Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca." - Johna 14:9b

Czy przypominasz sobie jakąś sytuację, w której inni szepcą sobie coś do ucha z pominięciem ciebie? Czy to w pracy, szkole albo nawet w kościele jest to frustrujące kiedy inni znają tajemnicę, o której ty nie masz pojęcia. Mam jednak dla ciebie dobrą wiadomość. Podczas gdy Bóg utrzymywał pewną tajemnicę od pokoleń, teraz ją ujawnił i chce, żebyś ją poznał. Pismo Święte oświadcza, że bogactwem chwały tej tajemnicy jest sam Chrystus (Kol. 1:26-27).

Jeśli chcesz zrozumieć jaki Bóg – spójrz na Jezusa. On jest widzialnym obrazem Boga niewidzialnego. Chrystus to Stwórca panujący nad całym stworzeniem. On jest naszym Zbawicielem, który przyszedł uratować nas od duchowej ciemności i by dać nam pokój z Bogiem. Jeśli chcemy zrozumieć Boga, potrzebujemy spojrzeć na Chrystusa. Jeśli chcesz zrozumieć prawdę, spójrz na Jezusa. Jeśli chcesz zrozumieć istotę życia skup się na Jezusie. To jest ostateczna tajemnica Boga objawiona dla ciebie – Jezus Chrystus.