TRÓJCA

22.07.2020

... wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu... - 1 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16b

Trójca Święta to termin używany, by opisać Boga jako trzy osoby w jednej. Brzmi to jak zgrabna teologiczna doktryna, ale wielu z nas ma duży problem ze zrozumieniem jej znaczenia. Dzieje się tak, ponieważ niektórych rzeczy ludzki umysł po prostu nie jest w stanie w pełni zrozumieć.

Oto pomocna analogia. Wyobraź sobie ocean. W głębi stanowi ogromny zbiornik stojącej wody, ale na powierzchni szaleją wzburzone fale, otoczone mgiełką unoszących się kropel. Trzy bardzo różne elementy, ale nie sposób określić gdzie kończy się jeden, a zaczyna drugi. Podczas gdy głębia (Bóg Ojciec), fale (Syn Boży) i mgła (Duch Święty) wszystkie tworzą ten sam ocean, każde stanowi również zupełnie inny obraz tej samej ogromnej masy wody.

Koncepcja Trójcy Świętej jest trudna do uchwycenia dla ludzkiego umysłu. Jednak trójjedyny Bóg, trzy Boskie Osoby w jednej, napawają zdumieniem i wskazują na niewytłumaczalną wielkość Boga.