Myśl dnia

“Dziedzictwo na początku szybko zdobyte na końcu nie ma błogosławieństwa.” – Ks. Przysłów 20:21

TWOJE DZIEDZICTWO

Współczynnik umieralności ludzi jest stuprocentowy. Faktem jest, że pewnego dnia każdy z nas umrze. Ludzie powiedzą miłe rzeczy na twój temat, będą obserwować twoją trumnę i wezmą udział w stypie urządzonej na twoją cześć.  Wtedy naprawdę porozmawiają o tobie!

Co powiedzą o tobie?  Czy będą mówić o twoich biznesowych osiągnięciach i nagrodach, które otrzymałeś?  Czy  rozmowa będzie brzmieć jak podumowanie twojego  CV, z uwzględnieniem wszystkich tytułów i stopni naukowych?  Czy raczej wspomniane zostaną dobre rzeczy, które zrobiłeś dla innych, to jak dbałeś o swoją rodzinę i jak kochałeś Pana Boga?  Czy opowiadane historie będą dotyczyć oburzających zachowań czy raczej pozytywnych przykładów twojej integralności?

Twoje dziedzictwo zależy od ciebie.  Czy  to nie byłoby lepiej dla twojego potomstwa byś pozostawił po sobie dziedzictctwo, z którego będą mogli być dumni?

Druk