Wątpliwości wiary

23.11.2020

"Wtedy [Jezus] zapytał ich: Gdzie jest wasza wiara?" - Ew. wg. św. Łukasza 8:25

Czy masz czasami wątpliwości dotyczące Boga?

Większość ludzi odpowiada na to pytanie twierdząco. Pozwól, że opowiem Ci o ciągle powracających do mnie słowach wzbudzających pewne wątpliwości: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Mam wątpliwości czy Bóg zawsze istniał? Skąd wziął się Bóg? Co robił przed stworzeniem nieba i ziemi? Czy Ty również zadajesz sobie takie pytania?

Słowa rozpoczynające księgę Genesis „Na początku Bóg…” stają się równocześnie czynnikiem wpływającym na umacnienie mojej wiary. W pierwszym rozdziale Ewangelii wg. św. Jana możemy przeczytać: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo…A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.” Słowo stało się ciałem w osobie Jezusa Chrystusa, który poprzez swoje życie pokazał, jaki jest Bóg. Ze względu na Jego śmierć na krzyżu ja dzisiaj mogę widzieć i doświadczać Bożej miłości. Ze względu na Jego zmartwychwstanie mogę wierzyć, że Bóg ma moc dokonać wszystkiego, co zamierzy.

Jezus powstał z martwych, a ja zmagam się z różnymi pytaniami na temat Boga, na które prawdopodobnie nigdy nie znajdę racjonalnej odpowiedzi. Bóg jest Bogiem, a ja jestem człowiekiem i moje poznanie jest ograniczone. Wszyscy mamy różne wątpliwości i pytania na temat Boga. Obyśmy umieli znaleźć nasze zaspokojenie w Chrystusie, który jest uosobieniem Słowa prawdy.