Myśl dnia

„…każdy robił, co mu się podobało.” – Księga Sędziów 17:6

Wiara codzienna

Wiele ludzi mówi o tym, że wierzy w Boga. Jednakże, kiedy spytamy ich co stanowi dla nich punkt odniesienia w dokonywaniu wyborów moralnych na co dzień, często okazuje się, że ani Bóg, ani religia nie są w tej kwestii decydujące.

Innymi słowy, ludzie wierzą, że istnieje jeden Bóg, ale nie ma On związku z ich codziennym życiem. A przecież prawdziwa wiara w Boga opiera się na zaufaniu i posłuszeństwie.

Ufamy, że On chce dla nas jak najlepiej, więc przestrzegamy zasad, które ustanowił. To trudne, bo pozostaje w sprzeczności z naszą naturą. To trudne, ale zarazem najlepsze dla naszego życia.

Druk