Wiara w działaniu

6.03.2020

"Skoro tylko stopy kapłanów niosących Arkę Pana, Boga całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną jak jeden wał." Księga Jozuego 3:13

Wiara wymaga działania. Po czterdziestu latach pielgrzymki po pustyni lud Izraela doszedł do rzeki Jordan. Po drugiej stronie znajdowała się Obiecana Ziemia. Jednocześnie tak blisko, i tak daleko.Pozostała tylko jeszcze jedna przeszkoda do pokonania, aby spełniła się obietnica Boża. Samo stanie na brzegu rzeki i wpatrywanie się w jej nurt nic by nie pomogły w przybliżeniu się do ziemi, którą  Bóg obiecał. Sytuacja wymagała działania. Dopiero ,gdy kapłani ruszyli do przodu i, ufając Bożemu słowu, zanurzyli stopy w rzece, jej wody nagle rozstąpiły się tak ,aby cały lud mógł przejść z jednej strony na drugą, docierając w ten sposób do Obiecanej Ziemi.

Podobnie dzieje się również w naszym życiu dzisiaj. Różne przeszkody stają nam na drodze do Bożych błogosławieństw. Wiara wymaga działania i podjęcia odważnych kroków w postawie zaufania wobec Boga. Nie polega na staniu w miejscu, ale na podjęciu się trudu właściwie ukierunkowanego działania. Wiara i działanie zawsze powinny iść w parze, aby mieć realny wpływ na nasze życie.