Myśl dnia

“Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny.”Ewangelia wg. św. Łukasza 16:10

Wierność

Nie znam wielu innych cech, które byłyby bardziej cenione od wierności. Wierność wyraża się w lojalności, byciu godnym zaufania, byciu kimś na kim można polegać i konsekwencji w działaniu.

Ludzie, którzy cenią sobie wierność dążą do niej przez cały czas, a nie tylko sporadycznie. Tak jest w małżeństwie. Wystarczy jeden dzień niewierności, który może zrujnować cały związek.Ważna jest postawa wierności przez cały czas, a nie tylko wtedy, kiedy nam to odpowiada.

Im dłużej żyję, tym bardziej doceniam w ludziach wierność, a przede wszystkim wierność Bogu. To ona prowadzi ludzi do wierności w małżeństwie, wobec rodziny, braci, sióstr, przyjaciół i współpracowników.

Druk