Wolność

1.01.2021

"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus..." - List św Pawła do Galatów 5:1

W 1776 roku George Washington zebrał swoich żołnierzy i ogłosił, że potrzebuje ochotnika na misję specjalną za linią frontu na terenie wroga. Zgłosił się młody dwudziestojednolentni żołnierz z Yale. Wyglądało na to, że misja okaże się wielkim sukcesem, ponieważ udało mu się przejąć mapy wroga. Niestety w drodze powrotnej został on złapany i skazany na śmierć przez powieszenie. Podczas egzekucji, tuż przed wykonaniem wyroku,wypowiedział ostatnie słowa,które brzmiały: „Żałuję jedynie tego, że nie mam drugiego życia, które mógłbym oddać za swój kraj.”

Ten młody człowiek nazywał się Nathan Hale i był gotowy zapłacić cenę swojego życia za wolność narodu. Można to w pewien sposób przyrównać do tego, czego dokonał Chrystus dla każdego z nas.Boży Syn zapłacił ostateczną cenę za uwolnienie Ciebie i mnie z więzów grzechu. Wolność jest zawsze kosztowna. Chrystus oddał swoje życie za nas. Jednak to Ty decydujesz,co z Bożym darem wolności zrobisz.