Wydawanie pieniędzy

4.07.2014

"Tak bowiem jest, kto skąpo sieje ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie." - Drugi List św. Pawła do Koryntian 9:6

Wydawanie pieniędzy przychodzi nam bardzo łatwo w dzisiejszych czasach. Jesteśmy wręcz zalewani różnymi ofertami, promocjami i usługami, na które możemy wydawać nasze często ciężko zarobione pieniądze. Kiedy już wydamy je na dany produkt, wkrótce okazuje się, że pojawia się nowa wersja towaru, która kusi i zachęca klienta do zakupu. Takie są zasady wolnego rynku i marketingu.

Należy sobie w tym momencie zadać pytanie, na ile pieniądze, które wydajemy są dobrze zainwestowane? Na ile inwestujemy tylko w dobra materialne tu i teraz, a na ile w wartości, które przetrwają próbę czasu. Jezus w jednym ze swoich najsłynniejszych kazań powiedział: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb ,tam będzie i serce twoje.” (Ew.św.Mateusza 6:19-21.

Można więc powiedzieć, że to, jak wydajesz pieniądze świadczy o priorytetach w Twoim sercu. Co można więc powiedzieć o Tobie, patrząc na Twoje wydatki? Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym w Boga, na ile Twoje wydatki odwierciedlają Boże wartości? Warto pamiętać o tym, że „kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera.”