Wyznawanie grzechów

6.01.2022

Jeśli wyznajemy grzechy swoje wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. - Pierwszy List św. Jana 1:9

Cudzołóstwo. Morderstwo. Nadużycie władzy. Czy to są czyny godne osoby, która zajmuje szczególne miejsce w Bożym sercu?

Zadziwiające jest to, że Pismo Święte ukazuje króla Dawida jako męża według serca Bożego, choć w pewnym momencie swojego życia dopuścił się tych haniebnych czynów. Jednak przekaz biblijny jasno wskazuje na to, że Dawid uświadomił sobie błędy, które popełnił i nazwał je po imieniu – grzechami przeciwko Bogu. Dawid poprosił o Boże przebaczenie i poddał ponownie swoje życie Bogu.

Chociaż pewnie nie dopuściliśmy się tak okrutnych czynów jak Dawid, to każdy z nas zmaga się z grzechem w codziennym życiu. Pismo Święte naucza, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. On umarł po to ,by zapłacić cenę za nasze grzechy i zaoferować nam przebaczenie.

Kiedy zgrzeszysz, wyznawaj swoje grzechy tak jak zrobił to Dawid. Proś o Boże przebaczenie i siłę,aby przeciwstawić się różnym pokusom w przyszłości. Bóg zna Ciebie najlepiej i wie, z czym się obecnie zmagasz. Tylko przyjęcie ofiary Chrystusa może stać się odpowiedzią na problem grzechu w Twoim życiu.