Myśl dnia

“Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też nieczego wynieść nie możemy.” – 1 Tym. 6:7

ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ

Podczas gdy nie możesz w fizyczny sposób zabrać swojego bogactwa na tamten świat, chcę z radością ci powiedzieć, że możesz inwestować w przyszłość! Zanim się zbytnio podekscytujesz założeniem niebiańskiego konta bankowego, pozwól że wyjaśnię co oznacza “inwestowanie w przyszłość.” Robisz to przez inwestowanie w sprawy Królestwa Bożego. Możesz wspierać różne chrześcijańskie inicjatywy, które promują Chrystusa i Jego wartości we współczesnym świecie. Możesz ofiarować na misjonarzy, którzy głoszą posłannictwo Chrystusa w najdalszych zakamarkach tego świata gdzie Ewangelia nie jest jescze znana.

Pismo Święte zachęca nie tylko do inwestowania w Boże inicjatywy, ale to też do dzielenia się tym co posiadamy z innymi ludźmi w potrzebie – wspieranie ubogich i wdów jest częścią prawdziwej pobożności. Mam nadzieję, że weźmiesz w tym udział i podzielisz się obfitością twojego życia z innymi, bo to jest miłe Bogu. To jest wspaniała i ponadczasowa inwestycja.

Druk