Myśl dnia

“Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.”Jana 3:36

ZBAWIENI NA ZAWSZE

Jak możemy być pewni, że jesteśmy zbawieni na zawsze? Wszyscy jesteśmy uratowani z Bożej łaski, (jeśli oczywiście uwierzyliśmy) a nie ze względu na nasze dobre uczynki. Nie ma sposobu aby zarobić sobie na wejście do nieba. Choćbyśmy nawet starali się ze wszystkich swoich sił to i tak to by nie wystarczyło. W związku z tym, że nie ma niczego, co moglibyśmy zrobić by zyskać zbawienie, nie ma też niczego, co moglibyśmy zrobić by je stracić. Kiedy zostaliśmy raz zbawieni zostaliśmy zbawieni na zawsze.

Czy w takim przypadku możemy teraz bez skrupułów sobie grzeszyć nie obawiając się utraty zbawienia? Czy to podobałoby się Bogu? Oczywiście, że nie! Dar zbawienia zmienia nasze życie w taki sposób, że jesteśmy wdzięczni i zaczynamy pragnąc Mu się podobać. Czy to oznacza, że stajemy się doskonali i już nigdy nie zgrzeszymy? Na pewno nie.Za każdym razem, kiedy to się zdarza zwracamy się do Boga w tej świadomości, że ” Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (I Jana 1:9)

Druk