Myśl dnia

Jednak niech każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego , a żona niech zobaczyć, że szanuje swojego męża. – Efezjan 5:33

Żony potrzebują poczucia bezpieczeństwa

Częścią odpowiedzialności męża jest darzenie swojej żony należną jej czcią. W praktyce może się to wyrażać poprzez dbanie o romantyzm w związku. Z drugiej strony należy pamiętać o zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa w życiu żony i właściwej trosce o nią. Pismo Święte zachęca: “Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym…” (Pierwszy List św. Piotra 3:7).

Drogie Panie, zanim podniesiecie swój głos w niezgodzie z tymi słowami, chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o to, że kobiety są słabsze od mężczyzn pod względem intelektualnym, duchowym, emocjonalnym czy relacyjnym. Często kobiety kładą znacznie większy nacisk na budowanie więzi z innymi. Zwykle jednak mężczyźni są silniejsi pod względem fizycznym. W świecie, w którym niektórzy mężczyźni mogą mieć niecne intencje wobec kobiet, potrzebują one poczucia bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa swojej żonie jest jednym ze sposobów na okazanie jej miłości.

Druk