ZWRÓĆ SWÓJ WZROK NA JEZUSA

19.04.2021

"Jezus mu odpowiedział: ''Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie." - J 14:6

Czy zmagałeś się kiedyś ze swoją wiarą? Każdy doświadcza takich momentów. Są różne sfery naszej wiary, które nasz umysł nie jest w stanie pojąć, do końca zrozumieć. Weźmy na przykład pierwsze cztery słowa Biblii: “Na początku Bóg stworzył…” Trudno jest zgłębić pojęcie początku. Jako ludzie wiemy, że to co ma początek ma też swój koniec z wyjątkiem Boga – On zawsze był, jest i zawsze będzie. Czy Ty również masz problem ze zrozumieniem tego faktu?

Choć pierwsze cztery słowa Księgi Rodzaju są dla nas pewna tajemnicą, zastanówmy się, czy są w stanie wzbogacić naszą wiarę? Ewangelia Jana 1: 1 także rozpoczyna się od słów: “Na początku było Słowo a Słowo było u Boga- i Bogiem było Słowo.” Z kolei później w wersecie 14 możemy przeczytać: “Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca.”

Czym jest Słowo? Słowo to Jezus i jedyny powód, dla którego możemy wierzyć, że niewidzialny Bóg to także Jezus. Kiedy walczymy z wątpliwościami dotyczącymi istnienia Boga zadając sobie pytania bez odpowiedzi w stylu: „Skąd pochodzi Bóg?” „Jak On mógł zawsze istnieć?” Powróć do Jezusa. Popatrz na Jego życie, Boga we własnej osobie, który zmartwychwstał. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, to także inne biblijne prawdy o Bogu są możliwe.

Nasza wiara w Boga podnosi się i upada, ale zawsze obok jest Jezus i Jego życie, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie.