Myśl dnia

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło." - Ewangelia wg św. Łukasza 19:10

Życiowa zmiana Zacheusza

Kiedy Jezus nauczał, gromadziły się wokół niego tłumy. Większe niż tłumy fanów golfa wokół Arnold Palmer. Pewien człowiek niskiego wzrostu, zwany Zacheuszem, chcąc zobaczyć Jezusa, wspiął się na drzewo. Nie każdego dnia najbogatszy i najbardziej pogardzany człowiek w mieście wspina się na drzewo. Jezus zobaczył go i odgadnął, że poszukuje on sensu życia i próbuje znaleźć coś, czego nie dają ani pieniądze ani władza. Zaprosił Zacheusza na obiad. Tłum bardzo się na to oburzył, gdyż człowiek ten był znanym grzesznikiem. Jednak spotkanie z Jezusem odmieniło jego życie. zwrócił pieniądze tym, których okradł, a resztę majątku rozdał biednym. Cóż za odmiana. od żądzy posiadania do chęci dawania.
Jezus powiedział zgromadzonym, że przyszedł odnaleźć i zbawić tych, którzy są duchowo zagubieni.

A oto dobra wiadomość dla tych z was, którzy czują, że oddalili się od Boga i doznają pustki wywołanej przez władzę i pieniądze. Jezus przyszedł do takich ludzi, jak wy. Poznajcie Go, jak to zrobił Zacheusz, a odkryjecie sens swojego życia.

Druk