Myśl dnia

„Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.” - Pierwszy List św. Jana 2:22

Antychryst

Kto, waszym zdaniem, jest największym mówcą – w przeszłości i współcześnie? Czy ktoś taki jak John Kennedy, Martin Luther King, Billy Graham lub Ronald Reagan? Biblia mówi o wielkim mówcy. Ale mówca, który przyjdzie może nie być tym, za którego go będziecie uważali. Ta osoba przyjdzie na końcu świata z pokrętnym poselstwem i złudnym programem. Nazywa się antychryst.

Będzie światowym przywódcą i nadzwyczajnie utalentowanym, charyzmatycznym i wspaniałym wielkim umysłem. Będzie sprawiał wrażenie, iż jest dobrym człowiekiem niosącym światu jedność, podczas gdy w rzeczywistości będzie on wcieleniem zła. Będzie wzbudzał pragnienie światowego pokoju i dobrej koniunktury. Ale, wsłuchajcie się dobrze w jego słowa, aby uniknąć sprowadzenia na manowce przez kogoś tak podstępnego i złego jak antychryst. Nie spodziewajcie się, że przybędzie z rogami i widłami. Oceńcie, co mówi o Jezusie, ponieważ to zadecyduje o tym, czy jest on prawdziwym antychrystem.

Druk