Sekularyzm

29.08.2021

„Którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich." - Księga Psalmów 49:7

Sekularyzm jest dziś najszybciej rozwijającą się filozofią w Ameryce. Instytut Badania Opinii Publicznej przy Uniwersytecie w Chicago donosi, że liczba osób niezwiązanych w żaden sposób z religią wzrosła z 9% w 1993 roku do 14% w 2002 roku. Dwadzieścia siedem procent osób urodzonych po 1980 roku nie utożsamia się z żadnym wyznaniem.

Czym jest sekularyzm? Jest to przekonanie, że nie Bóg, lecz człowiek jest ostatecznym autorytetem, a rozważania w kwestii obywatelskiej i edukacji publicznej powinny zdominować duchowe przemyślenia dotyczące rodzaju ludzkiego.

Sekularyzm skupia się tylko na człowieku.Równocześnie tenże sekularyzm prowadzi do rozczarowania życiem i straszliwego lęku przed śmiercią. Chrześcijaństwo skupia się na Bogu i Jego pragnieniu odkupienia grzeszników poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu. Prowadzi nas do uświadomienia sobie, że człowiek może odnaleźć ostateczny sens i pełne spełnienie w swoich relacjach z Bogiem. Jest to jednocześnie realne i przepełnione nadzieją.