Atrybuty Boga

26.10.2020

Jak nieocenione sa dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość! - Księga Psalmów 139:17

Oto kilka imion Bożych opisujących Jego charakter, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Zastanów się nad ich znaczeniem dla twojego życia dzisiaj.

Odkupiciel
Syn Człowieczy
Król królów
Skała
Droga
Prawda
Życie
Zbawiciel
Pan
Syn Boży
Pan Panów
Chrystus
Emmanuel – Bóg z nami
Nadzieja Chwały
Słowo
Doskonały Pocieszyciel
Wszechmocny Bóg
Ojciec
Książe Pokoju
Mesjasz
Baranek Boży
Alfa i Omega
Chleb żywota
Dobry Pasterz
Arcykapłan
Wyzwoliciel
Woda życia
Zmartwychwstanie