Bóg a ekologia

25.01.2020

"Ziemia wydała plon swój: błogosławi nam Bóg, nasz Bóg." - Księga Psalmów 67:7

Wiele się w ostatnich latach mówi na temat troski o środowisko. To jest dobre, ponieważ pierwszy rozdział Księgi Rodzaju wyraźnie podkreśla, że jedną z głównych odpowiedzialności człowieka jest dbanie o środowisko. Można powiedzieć, że pierwszy rozdział Biblii jest manifestem nawołującym do troski o dany nam świat.

Jest jednak jeden problem, który się pojawia wtedy, gdy niektórzy ekologiczni działacze podkreślają bardziej uwielbienie dla natury niż dla Boga, który jest Stworzycielem całego wszechświata. To jest tak jakbyśmy okazywali wielki podziw dla portretu Mona Lizy bez docenienia kunsztu twórczego autora tego obrazu, Leonarda Da Vinci.

Kiedy środowisko staje się najważniejsze, łatwo nam zatracić pełny obraz więzi pomiędzy stworzeniem a Bogiem. Kiedy jednak dbamy o środowisko w zgodności z wolą Bożą i uznaniem dla Stworzyciela, wtedy wszystko nabiera właściwego sensu i ładu.