Czy modlitwa działa?

24.01.2020

Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć dla swoich namiętności. - List św. Jakuba 4:3

Według badań statystycznych większość Polaków regularnie się modli. Rzeczywistość jest jednak często taka, że wiele osób czuje się zawiedzionych modlitwą. Modlimy się, a nie otrzymujemy tego, o co prosimy. Odpowiedź na to, dlaczego tak się dzieje, możemy znaleźć w Piśmie Świętym: „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz.”

W modlitwie nie jest ważne tylko to, by prosić Boga o to, czego my sami chcemy.Istotniejszym jest, by odkryć to, czego Bóg od nas chce i odnależć siłę do wprowadzenia w życie Bozej woli. Modlitwy ukierunkowane na to, by zbliżyć się do Boga, poznać Go bardziej i czynić Jego wolę- przynoszą niezwykłe rezultaty. Takie modlitwy otwierają nas na możliwość doświadczania i poznawania Boga.

Jak wygląda Twoje życie modlitewne? Czy czujesz się spełniony czy zawiedziony? Pamiętaj, motywacja Twojego serca jest w tej kwestii kluczowa. Modlitwa to inaczej rozmowa z Bogiem. Poświęć teraz chwilę, aby się modlić i szukać Bożej woli.