Boża pomoc jest blisko

14.05.2021

"Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy." - List do Hebrajczyków 11:1

Wiara jest zaufaniem w to, że Bóg jest prawdziwy i dobry. Jest to świadomy wybór w oparciu o przkonanie, że Bóg, który stworzył człowieka nie pozostawił go i nadal posyła światło, nawet w najciemniejszych chwilach jego życia, wtedy gdy on zwraca się ku Niemu w wierze.

Wiara jest zaufaniem w to, że Bóg zawsze wie, co robi i że jest to zawsze sprawiedliwe.

Im większe Twoje troski, tym bardziej potrzebujesz modlitwy. Im bardziej beznadziejna wydaje się być Twoja sytuacja, tym bardziej tęsknisz do zbawienia. Im ciemniejsza dolina ,przez którą przechodzisz, tym bardziej pragniesz światłości.

Boża pomoc jest blisko i zawsze dostępna, ale otrzymują ją tylko ci, którzy jej szukają.