Myśl dnia

“Pokój, pokój niechaj będzie z tobą I pokój z tymi, którzy ci pomagają…” – 1 Księga Kronik12:19

BYĆ PONAD PORAŻKĄ

Życie niesie ze sobą setki problemów, ale Słowo Boże mówi nam, że On zawsze gotów jest nam pomóc. Naszym zadaniem jest tylko wytrwać i to wytrwać w wierze.

Kiedy napotykamy na trudności, Bóg czeka w gotowości, by nas poprowadzić, ale nigdy nie wymusza na nas swojej pomocy. Czeka na nas aż zwrócimy się do Niego w szczerej rozmowie. On odpowie – w swoim czasie, zgodnie z Jego intencjami i zamierzeniami Jego planu – i wypełni swoją część zadania, by nam pomóc. Musimy zaufać, że Jego plany są lepsze niż nasze.

A kiedy czekamy, możemy pocieszyć się wiedzą, że nasz Stwórca może przezwyciężyć wszelkie przeciwności, nawet jeśli my tego nie potrafimy.

Warto pamiętać, że porażka nie trwa wiecznie… no, chyba że nie uda się nam z niej podnieść. Tak więc pozbieraj się, otrzep z kurzu i ufaj Bogu. On jest Bogiem nowych początków. Bóg jest tym, który może nam pomóc „utrzymać się w siodle”.

Druk