CIĄG DALSZY HISTORII

1.10.2014

" CIĄG DALSZY HISTORII Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, I przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był - Łk 15:22-24

Wielu z nas lubi przypowieść o synu marnotrawnym. Jest tam opisana wspaniała scena, kiedy kapryśny syn w końcu się opamiętuje i zaczyna wracać do domu. Co natomiast robi jego ojciec? Biegnie w jego kierunku i obejmuje go. Jest radość i wielkie świętowanie.

To także niesamowity obraz wykupienia. Jezus przedstawia nam jak to jest wrócić do domu, kiedy wyznajemy nasze grzechy, aby być blisko Pana Boga. Może to też być piękny obraz naszego ostatecznego powrotu do domu do nieba, po trudach i zmęczeniu obciążeniami, jakie niesie życie i świat. Kiedy wrócimy do niebiańskiego domu nasz Ojciec Niebieski już tam będzie na nas czekać. To On wybiegnie nam na spotkanie! Będzie pełny radości! Zobaczymy łzy w Jego oczach tak jak tylko prawdziwy Ojciec może je mieć, kiedy Jego syn wraca do domu! Rozpocznie się świętowanie i nigdy się nie zakończy. Niebo jest naszym domem, więc wejście tam jest jak powrót do domu. Kiedy Twoje życie dobiegnie końca czy będziesz gotowy powrócić do domu?